Sociálně aktivizační služby pro rodiny

Rodiny nás oslovují, když si neví rady, jak řešit, čím si v životě zrovna prochází. Každému z nás se to může stát. Rodiny, které nás oslovují, se mnohdy nemají o koho opřít a s kým se poradit. Často se stěhují nebo je zasáhne nenadálá životní situace. Stává se, že naše služba bývá jedinou možností, jak mohou otevřeně své problémy sdílet.

Řešíme například ztrátu bydlení, nedostatečné finanční příjmy, problémy ve výchově, komunikaci s úřady nebo školou.

Rodinám pomáháme překonat náročné období. Společně tvoříme finanční plán, podporujeme vzdělávání dětí, uklízíme, nakupujeme, trávíme volný čas a hledáme cesty, které rodině vyhovují a vedou ke zkvalitnění života dětí i rodičů.

Sociálně aktivizační službu poskytujeme v regionu Voticka a Benešovska.

Kde a kdy nás najdete

Adresa kanceláře:
Husova 587, 259 01 Votice

mapa

pondělí     8:00 – 12:00

úterý         8:00 – 12:00

středa     12:00 – 17:00

čtvrtek    12:00 – 17:00

pátek         8:00 – 12:00

Vážíme si odvahy říci si o pomoc.

Základní informace o službě

• je poskytována bezplatně a s dojezdem přímo do bydliště

• je dostupná i osobám se sníženou schopností pohybu či orientace

• je připravena novému zájemci poskytnout podporu nejpozději do jednoho týdne od prvního setkání

• služba je poskytována dle § 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cíle služby

Základním cílem je zastavit zhoršování situace v rodině a dosáhnout dalších menších cílů, které vedou k pozitivní sociální změně v rodině, k jejímu samostatnému fungování a zdravému rozvoji dětí.

Komu je služba určena rodině, kterou se rozumí:

• rodiče s dítětem/dětmi do 18 let

• rodič dítěte/dětí do 18 let žijící s partnerem/partnerkou

• rodič samoživitel s dítětem/dětmi do 18 let

• osoba, které je dítě/děti do 18 let svěřeny do péče

Poslání služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace Statek Vlčkovice, o.p.s. je poskytována terénní formou na území ORP Votice a Benešovska. Služba nabízí podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či znevýhodněním nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim situaci bez podpory překonat.

Jedná se zejména o následující činnosti:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Lidé

Barbora Počepická
vedoucí sociálních služeb

+420 604 254 033
pocepicka@statekvlckovice.cz

Stefanie Chaloupková
vedoucí služby pro rodiny s dětmi

+420 734 520 834
chaloupkova@statekvlckovice.cz

Kateřina Sedláková
sociální pracovnice

sedlakova@statekvlckovice.cz

Jan Kolář
psycholog

+420 723 941 032
kolar@statekvlckovice.cz

Konzultační hodiny dle předchozí domluvy.

Služby pro rodiny podporují

Logo Středočeského kraje

Sociálně aktivizační služba je finančně podpořena dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 na podporu sociálních služeb.

 

Logo města Benešov

Sociálně aktivizační služba je finančně podpořena dotací z rozpočtu města Benešov pro rok 2024.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Logo Nadace Komerční banky

Nadace Jistota Komerční banky

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Votice

Sociálně aktivizační služba je finančně podpořena dotací z rozpočtu města Votice pro rok 2024.