Statek Vlčkovice, o.p.s.

Naším posláním je:

Poskytovat v regionu služby v sociální oblasti ohroženým dětem, mládeži a rodinám.

Zvyšovat kvalitu života, pořádat kulturní akce a obnovovat kulturní dědictví ve Vlčkovicích.

Organizovat dobrovolnickou činnost.

Naše poslání naplňujeme poskytováním sociálních služeb v regionu Voticka a Benešovska zaměřených zejména děti a mladé lidi a na rodiny s dětmi ve složitých životních situacích. Ve Voticích nabízíme dětem možnost příjemně, zdravě a smysluplně trávit volný čas v nízkoprahovém klubu Sibiř. Rodinám s dětmi pomáháme prostřednictvím naší Sociálně aktivizační služby.

Lidem z Voticka a Benešovska od roku 2024 nabízíme také krizovou linku. Ta je určena dětem od 6 let, mladistvým a dospělým, kteří se dostali do krizové situace, se kterou si již sami nejsou schopni poradit.