Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální služby
Poskytujeme služby dětem a rodinám z Voticka v nepříznivé sociální situaci.
V lokalitě poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (klub Sibiř).
Více o sociálních projektech
Kulturní dědictví
Bojujeme za záchranu budov statku a snažíme se je přebudovat, abychom v nich mohli realizovat naše sociální a kulturní projekty. Některé budovy jsou kulturní památkou a mají kromě svého génia loci i historický význam.
Více o kulturním dědictví
VlčkoviceFest
Pořádáme kulturní akce. Největší z akcí je letní festival VlčkoviceFest. Dále pořádáme také Zimní VlčkoviceFest, který se koná tradičně v únoru v některém z pražských klubů.
Více o VlčkoviceFestu
Dobrovolnický program je stěžejní aktivitou, bez které by nebyl zajištěn chod našich ostatních projektů. Dobrovolníci přijíždějí na statek ve Vlčkovicích pravidelně na pracovní víkendy a přivádějí tak naše projekty k životu.
Více o dobrovolnictví