Historie organizace Statek Vlčkovice, o.p.s.

26. dubna 2024 – otevření kanceláře sociálních služeb v Benešově

9. února 2024 – zahájení poskytování služeb telefonické a online krizové intervence

30. června 2022 – ukončení poskytování sociálního bydlení ve Vlčkovicích

1. ledna 2021 – otevření kanceláře sociálních služeb ve Voticích (Husova 587, 259 01 Votice)

2021 – zahájení členství v MAS Voticko

1. ledna 2021 – spuštění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Klubu Sibiř ve Voticích do té doby provozovaného YMCA Praha (od září 2014) a rozšíření týmu ze 2 na 6 pracovníků

31. prosince 2019  v pozdních nočních hodinách – rozhodnutí o vizi provozování nízkoprahového Klubu Sibiř ve Voticích

1. ledna 2019 – spuštění Sociálně aktivizační služby pro rodiny a začlenění do krajské sítě sociálních služeb. Následné ukončení projektu Sanace rodiny během roku 2019

2016 – spuštění projektu Sanace rodiny (svým charakterem byl tento projekt velmi podobný dnešní Sociálně aktivizační službě pro rodiny, kterou organizace vykonává)

1. října 2012 – první obyvatelé sociálního bydlení ve Vlčkovicích

2012 – rekonstrukce druhého bytu pro účely vybudování zázemí dobrovolníkům

2011 – rekonstrukce prvního bytu

2011 – vybudování kotelny pro sociální bydlení z výtěžku festivalů 2010 a 2011

2011 – na letním festivalu poprvé vystoupila zahraniční kapela a to Discoteka Yugostyle, žánrově balkánská dechovka, původem ze Švédska

3. února 2011 – pořádáme 1. zimní VlčkoviceFest v pražském klubu Futurum

2010 – od července 2010 se díky dobrovolnické práci a výtvarnému činění Davida Böhma a Jiřího Franty návštěvníci Vlčkovic mohou pokochat nebo i využít přístřeší umělecky zrestaurované autobusové zastávky

2010 – zvolení Jonáše Němce prvním koordinátorem dobrovolníků

2009 – 1. festival oficiálně pořádaný organizací Statek Vlčkovice, o.p.s.

2008 – na vlčkovický statek zavítal písničkář a všestranný umělec Jarda Svoboda, který posléze s organizací dlouhodobě spolupracoval a vytvořil dlouholetou vizuální identitu organizace od dosavadního loga organizace po festivalové plakáty

2008 – proběhl historicky první z mnoha dobrovolnických víkendů v té době pomalu vznikající organizace. Jeho cílem bylo vykopat drenáž kolem vlčkovického zámečku

15. září 2008 – založení organizace Statek Vlčkovice, o.p.s. Janem Počepickým a Janem Čandou

Organizace vznikla s posláním poskytování sociálních služeb, obnovy venkova a organizování kulturních akcí. V prvních letech byla představa o sociálních službách utvářena vizí vybudování a poskytování chráněného bydlení a odlehčovacích služeb pro mladé lidi s mentálním hendikepem a sociálním znevýhodněním. Tyto služby ale pro vysokou vstupní finanční náročnost nikdy nevznikly. Idea chráněného bydlení se postupem času (konkrétně v roce 2011) přetavila v ideu poskytování sociálního bydlení a dalších služeb pro rodiny ve složité životní situaci. Od začátku života organizace stály aktivity organizace také na dobrovolnických aktivitách (dobrovolnických víkendech, při festivalech, vytvoření vizuální identity a webových stránek organizace atp.). Ředitelem je od počátku Jan Počepický.

21. – 23. července 2007 – první festival VlčkoviceFest (no.3) čistě v režii zakladatelů organizace, plakát

2005 – první festival VlčkoviceFest, oficiálně pořádaný pod hlavičkou organizace o.s. Podblanicko

2003 – setkání zakladatelů organizace při studiích na VOŠ Jabok