Hledáte pomoc?

Každý se někdy může dostat do krizové situace, se kterou si již sám není schopný poradit. Pro tyto účely existují linky krizové pomoci.

V regionu Voticka a Benešovska proto nabízíme dětem od 6 let, mladistvým a dospělým pomoc.

Naše krizová linka funguje telefonicky vždy v pátek (mimo svátky) od 17:00 do 20:00, je bezplatná a anonymní. Obracet se na ní můžete kdykoliv, když  před vámi stojí situace, se kterou si nevíte rady nebo v když zažíváte silný pocit osamění.

V případě potřeby volejte na

800 090 111

nebo navštivte online chat na

iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/

Krizová intervence je akutní jednorázová, případně krátkodobá psychologická a sociální pomoc, která je určena lidem v obtížné životní situaci. Přicházejí, protože již nemohou svou situaci zvládat vlastními silami. Pracovníci zjišťují aktuální situaci klienta, nabízejí pochopení a pomáhají legitimizovat klientovo prožívání. Společně pak formulují zakázku a pracují na jejím řešení.

Cíle krizové intervence
  • stabilizovat klienta a návrat k předkrizovému fungování a zajištění bezpečí
  • pomoci klientovi vyjádřit jeho emoce, normalizovat je a pomoci je stabilizovat
  • pomoci klientovi porozumět jeho prožívání
  • stabilizovat stav klienta, zastavit ohrožující tendence v chování klienta
  • zjišťovat podpůrné přirozené sociální sítě klienta
  • hledat a posilování klientovy stabilizační schopností
  • pomoci klientovi vytvořit plán k řešení krize
  • zprostředkovávat kontakty s dalšími sociálními či zdravotními službami, pokud to situace vyžaduje
Linka krizové pomoci