Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální projekty

Naším hlavním projektem je sociální bydlení. To je určeno osobám ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí prostředky nutné k pokrytí tržního nájemného či jsou na trhu s bydlením diskriminování.
Více o sociálních projektech
VLČKOVICEFEST

Pořádáme kulturní akce. Výtěžek z nich jde na rozvoj našich aktivit. Největší z akcí je letní festival VlčkoviceFest. Dále pořádáme také Zimní VlčkoviceFest, který se koná tradičně v únoru v některém z pražských klubů.
Více o VlčkoviceFestu
Dobrovolnictví

Dobrovolnický program je stěžejní aktivitou, bez které by nebyl zajištěn chod našich ostatních projektů. Dobrovolníci přijíždějí na statek ve Vlčkovicích pravidelně na pracovní víkendy a přivádějí tak naše projekty k životu.
Více o dobrovolnictví
Kulturní dědictví

Bojujeme za záchranu budov statku a snažíme se je přebudovat, abychom v nich mohli realizovat naše sociální a kulturní projekty. Některé budovy jsou kulturní památkou a mají kromě svého génia loci i historický význam.
Více o kulturním dědictví