Statek Vlčkovice, o.p.s.

Výběr nových klientů je u konce

V posledním měsíci proběhlo výběrové řízení, které mělo za cíl obsadit nový sociální byt. Tohoto řízení se zúčastnilo pět jednotlivců či rodin, kteří o ubytování měli zájem. Správní rada z nich na základě metodiky organizace a naléhavosti životní situace žadatelů vybrala. Větší počet žadatelů o sociální bydlení je hezkým dokladem „viditelnosti“ naší organizace avšak zrovna tak je méně radostným důkazem počtu lidí mezi námi, kteří pomoc potřebují. Naše organizace má v plánu následujících cca dvou let vybudovat ještě třetí byt pro sociální účely. Snad do té doby postoupí (dobrým směrem) i vývoj legislativy týkající se sociálních služeb, která by měla v budoucnu sociální bydlení ustanovit řádnou sociální službou dle zákona o sociálních službách.

Na nové klienty se těšíme a jsme rádi, že je již v polovině dubna letošního roku uvítáme na statku ve Vlčkovicích. Přejeme jim příjemně strávený čas na statku, který povede ke zlepšení jejich životní situace a napomůže jim k postavení se na vlastní nohy v dalším životě.