Statek Vlčkovice, o.p.s.

Výběrové řízení na obsazení sociálního bytu

Statek Vlčkovice, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení sociálního bytu ve Vlčkovicích. Tento byt je určen zejména rodinám ze Středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení, či jsou na trhu s bydlením diskriminováni.

Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole výběrového řízení přijímáme žádosti o přidělení bytu. Po 1.11.2019 bude odstartováno druhé kolo výběrového řízení, které představuje osobní setkání s žadatelem přímo na statku, seznámení s pravidly bydlení a prohlídkou bytu. Žadatel je také informován o našich podpůrných programech a možnosti poradenství. Výsledky výběrového řízení budou známy nejpozději do konce listopadu 2019. Poté je byt k nastěhování.

Sociální bydlení Statku Vlčkovice o.p.s. je možno využívat maximálně po dobu tří let a tří měsíců. Zaměřujeme se na cílovou skupinu, která chce řešit svou aktuální životní situaci, nabízíme jí poradenství zdarma a v místě bydliště. 

V souborech ke stažení níže  najdete PRŮVODNÍ DOPIS o chodu sociálního bydlení – komu je určeno, jaké služby v rámci sociálního bydlení nabízíme, jak probíhá výběrové řízení. Průvodní dopis našeho sociálního bydlení doporučujeme k přečtení – může odpovědět na mnoho pokládaných otázek.

V případě zájmu vám další informace poskytne pracovnice sociálních projektů Barbora Počepická – telefonicky na čísle 774 088 462 či emailem na adrese pocepicka@statekvlckovice.cz

Žádosti je možné podávat do 31. 10. 2019

  
Ke stažení: