Statek Vlčkovice, o.p.s.

Terénní služba

Služba je poskytována ve dvou formách: Sanace rodiny – kdy je zadavatelem OSPOD a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – kdy je spolupráce s rodinami navazována přímo našimi pracovníky.

 

Co nabízíme v rámci terénní služby?

  • poskytujeme rodičům i dětem pomoc a podporu, která směřuje k udržení rodiny
  • snažíme se odvrátit odebrání dítěte z rodiny
  • posilujeme rodičovské dovednosti a provádíme nácviky rodičovského chování
  • podporujeme a doprovázíme při jednáních na úřadech, školách a v dalších institucích

Komu je služba určena?

  • rodinám, které obtížně zvládají péči o děti
  • rodinám v nepříznivé sociální situaci, která má negativní dopad na děti
  • rodinám v péči OSPOD

 

Služba je poskytována bezplatně a s dojezdem přímo do bydliště.

 

Kontakt:

Barbora Počepická, terénní pracovnice

+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

 

Jan Kolář, terénní pracovník, psycholog

+420 723 941 032, kolar@statekvlckovice.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

 

Jan Počepický, ředitel – vedoucí sociálních projektů

+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Pověření k výkonu SPOD

Registrace sociální služby

Popis realizace sociální služby

Leták

 
 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina, rozpočtu Středočeského kraje a dalších zdrojů. Děkujeme!