Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální bydlení

Každý z nás se může dostat do nelehké sociální situace, ale ne každý má kolem sebe rodinu a přátele, kteří dokáží pomoci. Často se stává, že se problémy nakupí a je velmi těžké najít řešení. Našim cílem není jen poskytování bydlení. Sociální bydlení si klade za cíl provázet obyvatele jejich životní situací, pomoci se orientovat v možnostech řešení, odkrýt životní cíle a nabídnout obyvatelům způsoby, jak jich alespoň částečně dosáhnout.

Sociální bydlení je určeno osobám, ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na trhu s bydlením diskriminování.

Jak u nás sociální bydlení funguje?

Obyvatel sociálního bydlení se pravidelně setkává se zástupci organizace a sestavuje si svůj  individuální plán. Společně potom dle zájmu a motivace obyvatele pracujeme na jeho realizaci. Obyvatelé nejsou vedeni k jednotlivým krokům direktivně. Snažíme se jim pomáhat, aby si svou cestu našli sami. V tomto hledání jim předkládáme užitečné informace, ukazujeme jim různé cesty a nastiňujeme možnosti řešení jejich aktuální ale i dlouhodobé situace.

Cíle, postupné kroky k nim vedoucí i tempo, kterým jich dosáhne, si určuje vždy obyvatel sám s odborným doprovodem zaměstnance o.p.s. V případě zájmu poskytujeme a zprostředkováváme další sociální služby jako rodinné poradenství, dluhové poradenství, kariérní poradenství etc.

Povinností obyvatele sociálního bydlení je pravidelně platit podnájemné a poplatky za služby a také odpracovat 10 hodin měsíčně v areálu statku. Prostřednictvím těchto prací se obyvatelé sociálního bydlení učí odhadnout vlastní síly a čas, který práce zabere a osvojují si základní praktické dovednosti.

Obyvatelé mají možnost zapojit se do dobrovolnických víkendů pořádaných Statkem Vlčkovice o.p.s.

Obyvatelé mají k dispozici svůj vlastní dvůr se zahradou a dětským hřištěm, který udržují.

Sociální bydlení poskytujeme maximálně na dobu tří let a tří měsíců. Pokud mají obyvatelé zájem, doprovázíme je při procesu hledání a získávání samostatného bydlení a vším s tím souvisejícím.

Od října 2012 poskytujeme službu sociálního bydlení. Je určena osobám ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na trhu s bydlením diskriminování.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přidělení sociálního bytu

Příloha k nájemní smlouvě

Domovní řád

'