Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální bydlení

Co je sociální bydlení?

Je cenově zvýhodněné bydlení ve Vlčkovicích u Votic, které naše organizace poskytuje na dobu až tří let a je určeno osobám nebo rodinám v obtížné životní situaci. Během jejich pobytu pracujeme na osvojení dovedností řádného nájemníka, urovnání životní situace, získání zaměstnání, podporu při řešení dluhů a mnoho jiného.

Co nabízíme v rámci sociálního bydlení?

  • pomáháme obyvatelům hledat vlastní řešení životní situace
  • předkládáme užitečné informace, ukazujeme různé cesty a možnosti řešení aktuální ale i dlouhodobé situace
  • podporujeme a doprovázíme při jednáních na úřadech, školách a v dalších institucích
  • nabízíme psychologické poradenství

Kdo u nás může bydlet?

Sociální bydlení poskytujeme zejména rodinám, které pochází ze Středočeského kraje a jsou v bytové nouzi. Těmto rodinám mohou například chybět finance k udržení standardního nájemního bydlení či jsou na trhu s bydlením diskriminování. 

 

Kontakt:

Barbora Počepická, pracovnice sociálního bydlení

+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

Konzultační hodiny: pondělí 15:00 – 18:00

 

Jan Kolář, pracovník sociálního bydlení, psycholog

+420 723 941 032, kolar@statekvlckovice.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

 

Jan Počepický, ředitel – vedoucí sociálních projektů

+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přidělení sociálního bytu

Příloha k nájemní smlouvě

Domovní řád

 


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina, rozpočtu Středočeského kraje a dalších zdrojů. Děkujeme!