Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny

Služba je poskytována dle § 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Poslání služby:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace Statek Vlčkovice, o.p.s. je poskytována terénní formou na území ORP Votice. Služba nabízí podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či znevýhodněním nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim situaci bez podpory překonat.

Jedná se zejména o následující činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle služby:

Nejzákladnějším cílem je zastavit zhoršování situace v rodině a realizovat dílčí cíle, které vedou k pozitivní sociální změně v rodině a k jejímu samostatnému fungování a optimálnímu rozvoji dětí.

Komu je služba určena:

Rodině, kterou se rozumí:

  • biologičtí rodiče s dítětem/dětmi do 18 let věku
  • rodič dítěte/dětí do 18 let věku žijící s partnerem/partnerkou
  • rodič samoživitel s dítětem/dětmi do 18 let věku
  • osoba, které je dítě/děti do 18 let věku svěřeny do péče

 

Služba je poskytována bezplatně a s dojezdem přímo do bydliště.
Služba je dostupná i osobám se sníženou schopností pohybu či orientace.
Služba je připravena novému zájemci poskytnout podporu nejpozději do jednoho týdne od prvního setkání.

 

Adresa:

Adresa kanceláře: Husova 587, 259 01 Votice (Mapa)

 

Kontakty:

Barbora Počepická, vedoucí přímé práce
+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

Stefanie Chaloupková, sociální pracovnice
+420734 520 834, chaloupkova@statekvlckovice.cz

Barbora Dufková, pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 833, dufkova@statekvlckovice.cz

Jan Kolář, psycholog
+420 723 941 032, kolar@statekvlckovice.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Jan Počepický, ředitel
+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Registrace sociální služby

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (2019, 2020)

Popis realizace sociální služby

Pověření k výkonu SPOD

Leták

 


      

Tato služba je finančně podpořena z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Dále pak MPSV, rozpočtem Středočeského kraje a dalšími zdroji. Děkujeme!