Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sanace rodiny

Ve spolupráci s OSPOD Votice realizujeme v rámci ORP program sanace rodiny. Sanace rodiny je jedním z nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti zvládají obtížně. Důsledkem těchto obtíží bývá neprospívání dítěte v rodině. Jde o rodiny, které se často dlouhodobě ocitají v situaci nejrůznějších starostí – existenční nejistota, strach ze ztráty bydlení, nestabilní a nejisté vztahy v rámci užší i širší rodiny, sociální pozice outsidera na okraji společnosti.

Dokumenty ke stažení:

Pověření k výkonu SPOD

'