Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sanace rodiny

Program sanace je poskytován na základě zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochrany dítěte.

 

Co je program sanace:

 • soubor opatření sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům dítěte a dítěti, jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen.
 • preventivní nástroj podpory rizikových rodin, který má předcházet, mírnit, eliminovat příčiny ohrožení dítěte

Komu je služba určena:

 • rodinám ORP Votice (případně okresu Benešov), které obtížně zvládají péči o dítě
 • rizikovým rodinám
  • kde dochází k negativnímu vývoji dítěte
  • které jsou v evidenci OSPOD Votice
  • kterým bylo odebráno dítě do ústavní výchovy
  • rodiny s omezenými kompetencemi k výchově a vzdělávání dětí
  • ohrožené ztrátou bydlení
  • rodiny, které spolupracují s poradenským centrem škol ORP Votice

Cíle programu sanace rodiny:

 • poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu, která směřuje k udržení rodiny
 • odvrátit možnost odebrání dítěte z rodiny
 • realizovat kontakt rodiny s dítětem v průběhu jeho umístění do ústavní výchovy
 • podpořit rodinu tak, aby nemusela využívat služeb sanace rodiny
 • aktivizovat rodinu k rozpoznávání zdrojů problémů a pracovat na jejich odstranění

 

Služba je poskytována bezplatně a s dojezdem přímo do bydliště.

 

Kontakt:

Barbora Počepická, pracovnice sanace rodiny

+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

 

Jan Kolář, pracovník sanace rodiny, psycholog

+420 723 941 032, kolar@statekvlckovice.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

 

Jan Počepický, ředitel – vedoucí sociálních projektů

+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Pověření k výkonu SPOD

 
 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina, rozpočtu Středočeského kraje a dalších zdrojů. Děkujeme!