Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální projekty

Poskytujeme služby rodinám z Voticka v nepříznivé sociální situaci. Sociálně aktivizační služba a Sanace rodiny podporuje rodiny v místě jejich bydliště. Sociální bydlení pomáhá rodinám v bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí prostředky nutné k pokrytí tržního nájemného či jsou na trhu s bydlením diskriminování.

DSC_6894