Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální projekty

Naším hlavním projektem je sociální bydlení. To je určeno osobám ze středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí prostředky nutné k pokrytí tržního nájemného či jsou na trhu s bydlením diskriminování.
Ve spolupráci s OSPOD Votice dále provozujeme terénně službu sanace rodiny a organizujeme zážitkové programy.

DSC_6894