Nízkoprahový klub Sibiř

Pro děti provozujeme ve Voticích klub Sibiř. Mohou ho bezplatně využívat ve všední dny odpoledne.
Pracovníci klubu dětem naslouchají, poskytují poradenství, předávají informace, preventivně působí, hrají s nimi hry, tvoří, cvičí, jezdí na výlety, pořádají letní tábory. Cílem je, aby děti mohly trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí.

Díky klubu a akcím, které pořádáme, se seznamují a navazují přátelství. S pracovníky se také během individuálních setkání učí novým dovednostem nebo pracují na tom, co chtějí ve svém životě zlepšit.

Rádi dáváme dětem důvěru.

Otevírací doba

Pondělí – poradenství
Úterý      13:00-17:30
Středa    13:00-17:30
Čtvrtek   13:00-17:30
Pátek      13:00-17:30

Adresa klubu

Husova 383, 259 01 Votice
mapa

e-mail: sibir@statekvlckovice.cz
tel: +420 734 520 823
další kontakty

Klub Sibiř na sociálních sítích

Poslání služby

Návštěva nízkoprahového klubu je určena dětem a mladým lidem od 6 do 26 let. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení jejich volného času. Usilujeme s nimi o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme u nich vědomí práv a povinností.

Pomáháme dětem řešit obtížné životní situace a zvládat jejich studijní povinnosti. Snažíme se zamezovat rizikovému chování.

Co to znamená?

Pomáháme dětem a mladým lidem, aby:

 • zdravě, smysluplně a bezpečně trávili svůj volný čas,
 • zvládali školu či zaměstnání,
 • byli samostatní a začleňovali se do společnosti,
 • věděli o svých právech a povinnostech,
 • neohrožovali sebe ani jiné
 • a uměli řešit své obtížné životní situace.

Poskytované služby

 • volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutická činnost
 • základním sociálním poradenství, depistážní činnosti

Služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytována dle § 62 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Naše principy

Rovnost

Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí

Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

 

Individualita

Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

 

Profesionalita

Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Nezávislost

Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Anonymita

Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Individualita

Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Dostupnost

Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

logo klubu Sibiř

Lidé

Barbora Počepická
vedoucí sociálních služeb

+420 604 254 033
pocepicka@statekvlckovice.cz

Adéla Kešnerová
pracovnice služeb pro děti

+420 734 520 823
kesnerova@statekvlckovice.cz

Klub Sibiř podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Logo Středočeského kraje

Klub Sibiř je finančně podpořen dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 na podporu sociálních služeb.

 

Město Votice

Klub Sibiř je finančně podpořen dotací z rozpočtu města Votice pro rok 2024.