Statek Vlčkovice, o.p.s.

Příprava na letní desátý VlčkoviceFest

Třetí víkend v měsíci květnu se na statku ve Vlčkovicích sjeli dobrovolníci, aby začali s přípravami na letní festival. Ovce se v nedávné době přesunuly na pastviny a ovčín je již volný k dalšímu využití. Bylo však nutné jej zbavit „sezónních“ nečistot, které za sebou ovce zanechaly. Celý víkend bylo deštivé počasí a tak práce pod střechou přišla vhod. Hodiny kydání hnoje jsou fyzicky náročnou aktivitou, ale před každým festivalem je nutné ovčín po zimní sezóně vyčistit.

Druhou částí dobrovolnického víkendu bylo i stavění dětské prolézačky pro naše nájemníky sociálního bydlení. Jelikož je na statku v tuto chvíli již celkem početná skupina dětí, jali se dobrovolníci postavit jim nějakou pěknou prolézací kratochvíli. Tato prolézačka bude na letním festivalu součástí dětského hřiště a bude již tou dobou plně funkční.

Budování dětské prolézačky pro "nejmenší" klienty

budování dětské prolézačky

Jelikož je práce na statku organizována s velmi hospodárným časovým plánem, součástí dobrovolnické práce byla i příprava dřeva na další topnou sezónu. Přemisťovalo se z prostoru před ovčínem do klientského dvora, kde bude do zimy schnout a poté poslouží nejen nájemníkům jako topivo.

Nakládka dřeva při dobrovolnickém víkendu

A zajímavost nakonec 🙂 Uplynulý víkend v sobotu ve středočeském kraji probíhal legendární pochod Praha-Prčice a jedna z jeho tras vedla i kolem vlčkovického statku. Během dobrovolnického kydání hnoje se tak za okny začaly hemžit davy lidí putující směrem Prčice. Aby kolemjdoucí nebyli ochuzeni o nějakou tu lokální zajímavost, postavili jsme do vrat ovčína náš informační banner a na plot vyvěsili logo organizace. Nejeden z putovníků se zastavil, aby se něco o statku dozvěděl či si prohlédl první letošní vytištěný plakát festivalu. Někteří dokonce již i přislíbili účast.

Informační banner organizace

Informační banner při pochodu Praha-prčice