Statek Vlčkovice, o.p.s.

O nás

Statek Vlčkovice, o.p.s.

Poslání:

  • Vybudovat svébytný a nezávislý sociální podnik, který bude pomáhat sociálně znevýhodněným osobám.
  • Umožnit těmto osobám důstojné a zvýhodněné bydlení.
  • Revitalizovat obec Vlčkovice, obnovit její kulturní dědictví a pořádat zde kulturní a vzdělávací akce a zvýšit tak kvalitu života v obci.
  • Organizovat dobrovolnickou činnost pro dobrovolníky jak z naší organizace tak i pro dobrovolníky firemní, kteří přijíždějí v rámci CSR aktivit svých zaměstnavatelských společností.

Hodnoty:

  • uznání důstojnosti každého člověka
  • revitalizace a reanimace kulturního dědictví
  • harmonizace života člověka ve svém sociálním, kulturním a environmentálním prostředí

Kde statek Vlčkovice leží?