Statek Vlčkovice, o.p.s.

Poslání

Poskytovat v regionu služby v sociální oblasti ohroženým dětem, mládeži a rodinám.

 

Zvyšovat kvalitu života, pořádat kulturní akce a obnovovat kulturní dědictví ve Vlčkovicích.

 

Organizovat dobrovolnickou činnost.

 


Hodnoty

 

  • uznání důstojnosti každého člověka
  • revitalizace a reanimace kulturního dědictví
  • harmonizace života člověka ve svém sociálním, kulturním a environmentálním prostředí