Statek Vlčkovice, o.p.s.

Podpořili nás

Veřejné zdroje:

Ministerstvo kultury www.mkcr.cz

Státní fond rozvoje kultury www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr

Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz

městys Neustupov www.neustupov.cz

město Votice www.mesto-votice.cz

Nadační zdroje:

Burza filantropie www.burzafilantropie.cz

Nadace Vinci www.nadacevinci.cz

Nadace Divoké husy www.divokehusy.cz

Nadace Život umělce www.nadace-zivot-umelce.cz

Purkyňova nadace www.purknadace.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové www.vdv.cz

Nadační fond J&T www.nadacnifondjt.cz

Nadace O2 – projekt ThinkBig www.thinkbig.cz

Nadace Charty 77 – www.kontobariery.cz

Nadace Via www.nadacevia.cz

Techsoup Česká republika www.techsoup.cz

Darujme.cz www.darujme.cz

Firemní a ostatní zdroje:

Studio Moderna s.r.o. www.topshop.cz

Valcon International s.r.o. www.valcon-int.com

Hilti ČR spol. s r.o. www.hilti.cz

Givt.cz www.givt.cz

Tiskárna Hugo www.hugo.cz

TP-Link www.tp-link.cz

Švédská ambasáda www.swedenabroad.com

ČCE – sbor kostela Martina ve zdi www.evangnet.cz

Mamacoffee www.mamacoffee.cz

Orfanik Web Marketing, s.r.o. www.orfanik.cz

TRANS L V, s.r.o. www.modernidoprava.cz

Smíšené zboží – Luboš Holánek www.firmy.cz

Partneři festivalu:

Zvuk-Světlo www.zvuk-svetlo.cz

Radio 1 www.radio1.cz

Mamacoffee www.mamacoffee.cz

Lihovna.cz www.lihovna.cz

Nový prostor www.novyprostor.cz

Festival Boskovice www.boskovice-festival.cz

Festival Habrovka www.habrovka.cz

Festival Brnkyfest www.brnkyfest.cz

Malostranská beseda www.malostranska-beseda.cz

Klub Futurum futurum.musicbar.cz

Literární noviny www.literarky.cz

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. www.osa.cz

Canon www.canon.cz

Sananim www.sananim.cz

Aerofilms www.aerofilms.cz

Divadelní spolek Kočébr www.kocebr.webnode.cz

Spolupracujeme:

Statek rodiny Počepických www.statekpocepickych.cz

Platforma pro sociální bydlení www.socialnibydleni.org

Unijazz www.unijazz.cz

Probační a mediační služba České Republiky www.pmscr.cz

KPMG – firemní dobrovolnictví www.kpmg.com

Air Liquide – firemní dobrovolnictví www.airliquide.cz

Fórum Dárců www.donorsforum.cz

INEX-sdružení dobrovolných aktivit www.inexsda.cz

městys Neustupov www.neustupov.cz

město Votice www.mesto-votice.cz

Posázaví, o.p.s www.posazavi.com

Vyšší hrádek – poskytovatel sociálních služeb www.vyssihradek.cz

Proutek, o.s. www.proutek.cz

Villa Vallila, o.s. www.vallila.cz

Bodaj, o.s. www.bodaj.com

YMCA Praha www.praha.ymca.cz

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz

Open Gate www.opengate.cz

Duha, o.s. – dobrovolnický program Tamjdem www.trochujinak.cz

Iniciativa NE rasismu www.nerasismu.cz

Bioplaneta www.bioplaneta.cz

Individuální dárcovství a spolupráce:

Jarda Svoboda – výtvarná činnost, Dan Řehák – grafické služby, Jan Čanda – grafické služby, Jan Fisher – tvorba webu, Jan Kubrycht – tvorba webu a e-shopu, Petr Vrabec – fotograf, Václav Haláček – fotograf, Lubor Landa – tisk, David Böhm – výtvarná činnost, Tomáš Pomykal – právní poradenství, Hana Zahradníčková, Vladimír Burget, Iva Vachalová, Iva Brabcová, Jakub Roun, Pavel Kaplan, Jan Počepický, Marie Počepická, Dalibor Hála, Jonáš Němec, Tereza Chmelíková Počepická