Statek Vlčkovice, o.p.s.

Ohlédnutí se za rokem 2013 a výhled do 2014

Ohlédnutí se za rokem 2013 a výhled do 2014

Konec roku přišel a s ním i období vzpomínání, hodnocení a mnohých poučení. Pro naši organizaci Statek Vlčkovice, o.p.s. byl rok 2013 v mnohém významný. Prožili jsme jej s našimi prvními klienty, kterým se podařilo do sociálního bydlení nastěhovat koncem roku 2012. Jejich nastěhování bylo pro organizaci velikou vzpruhou a novým větrem do plachet.

Našemu koordinátorovi dobrovolníků se podařilo na statek v průběhu šesti dobrovolnických brigád, přípravy i samotného letního festivalu přilákat na 55 dobrovolníků, bez kterých by se neuskutečnil festival a ani by se nezrekonstruovalo nové zázemí pro dobrovolníky. Jim mnohokrát děkujeme – bez dobrovolnické pomoci bychom práci vykonanou za tento rok dělali o pár „járů“ déle 🙂

Samotný VlčkoviceFest, který každoročně patří k naší hlavní výdělečné činnosti, ze které financujeme naše aktivity, vydělal 170 602 korun, což lze považovat za rekordní výdělek. Vydělané prostředky postupně putují na budování dobrovolnického zázemí, sociálního bydlení či jiné aktivity s naší organizací spojené. Festival je postavený na práci dobrovolníků, kteří na něm pracují leckdy na hranici svých fyzických možností a činí tak bez nároku na jakoukoliv odměnu, což jej činí s jeho velikostí českým unikátem.

Velké množství dobrovolníků, kteří statek letos navštívili, s sebou přineslo i velké množství názorů a zpětné vazby, kterou my v organizaci potřebujeme a jsme za ní rádi. Na jednom z dobrovolnických víkendů proběhla debata na téma dobrovolnictví a vztah k naší organizaci. Rozhovor pro nás byl velmi podnětný a zjistili jsme, že jako organizace mám hodně co dohánět po komunikační a manažerské stránce.

Jaký je tedy výhled do roku 2014?

Během jara uspořádáme zimní VlčkoviceFest v Malostranské besedě v Praze, dále bychom rádi přivítali nové klienty v druhém sociálním bytě, začali pracovat na grantech pro záchranu starobylého zámečku, v létě Vám připravili 10. ročník VlčkoviceFestu, na který snad nikdy nezapomenete, poznali mnoho nových dobrovolníků a přátel a posunuli naší organizaci zase trochu „dál“ a to zejména po stránce komunikace našich aktivit a jejich transparentnosti. Dále již teď víme, že nás čekají organizační změny na festivalu díky změně legislativy či možné projednávání nového zákona o sociálním bydlení, kterým by se naše aktivita konečně včlenila mezi legislativně ukotvené sociální služby, jako to je v jiných evropských zemích. No jak to tak vypadá, nudit se opět nebudeme. Proč také 🙂

 

PF 2014