O nás

Historie

Novodobá historie statku ve Vlčkovicích se dá odvíjet od roku 1925, kdy jej vlastnil František Počepický. Před ním se na vlčkovické vodní tvrzi vystřídalo více majitelů, mezi jinými i poměrně známý rod Chotků. Roku 1750 byla vodní tvrz přestavěna na zámeček s barokními zdobnými prvky. Za působení Františka Počepického statek prosperoval a to až do té doby, kdy mu byl statek i s k němu sounáležícími polnostmi, lesy, rybníky a pastvinami vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoázních“ sídel. Soudruzi z vlčkovických nemovitostí udělali státní statky a hospodařili zde, jak nejlépe uměli. V ovčíně se zdobným chotkovským štítem z roku 1869 skladovali chemická hnojiva, takže dodnes na zdech nedrží omítka. V zámečku se střídali různí zaměstnanci státních statků a spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, což se na stavu zámečku i přilehlého hospodářského stavení neblaze podepsalo.

Od 80. let do restituce přímým vlastníkům v roce 1993 bydlela v zámečku jen příroda, která svou demoliční práci také odvedla. Nevyspravené střechy a zatopené sklepy udělaly se statikou budovy své. Zhruba od roku 1995 rodina Počepických dojížděla na statek skoro každý víkend. Převážně se věnovali sázení stromků v lese, jejich vyžinování od ostružin a vůbec celkovému rozkoukávání se. Později se začali věnovat vlastnoruční rekonstrukci alespoň jednoho z bytů, aby měli provizorní střechu nad hlavou. Toto období trvalo poměrně dlouho, nebyla jasná koncepce toho, kde s rekonstrukcí statku začít (protože začít se dalo všude) a nebyla známa ani vize, jak naložit s danajským dědictvím. Několik let se tedy snažili zkultivovat les a zrekonstruovat jeden byt.

Po roce 2000 začali využívat dotací z Ministerstva kultury a Středočeského kraje za užití fondu obnovy památek, havarijní fondu či programu záchrany architektonického dědictví. Na zámečku se opravila střecha, aby do ní nezatékalo, ale většina státních subvencí byla investována do starobylého ovčína. Během období 2001 – 2007 se na ovčíně podařilo omítnout zdi interiéru, vybetonovat podlaha, vsadit nová okna, osadit budovu okapy, zavést vodu, udělat účinné odvětrávání a izolaci budovy a další drobné práce. Během roku 2010 bylo svépomocí zbudováno podbití půdních prostor, aby zde mohlo být uskladněno seno pro ovce, které jsou zde přes zimu ustájeny.

Díky Programu záchrany architektonického dědictví byla v období 2005 – 2007 zajištěna statika a zdevastovaná klenba jednoho křídla zámečku. V roce 2010 roce skrze dotaci od obce s rozšířenou působností bylo zlikvidováno epicentrum dřevomorky a proběhlo vyprotézování poškozených stropních trámů, na něž byla položena prkenná podlaha.

Dne 14. 4. 2008 byla založena obecně prospěšná společnost, která byla nazvána Statek Vlčkovice, o.p.s. Jejím posláním je poskytovat v regionu služby v sociální oblasti ohroženým dětem, mládeži a rodinám, zvyšovat kvalitu života, pořádat kulturní akce a obnovovat kulturní dědictví ve Vlčkovicích a organizovat dobrovolnickou činnost.
Tato společnost byla 15. 9. 2008 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností a může se tedy věnovat těmto cílům.

Podporují nás

Veřejné zdroje:

Nadační zdroje: