Statek Vlčkovice, o.p.s.

Budovy

Zámeček

zámek

Dnešní zámek stojí v místech kde se dříve nacházela vodní tvrz. Tu nechal vystavět rod Flekovských z Vlčkovic na začátku 15. století. Po roce 1588 se na tvrzi vystřídala řada majitelů, mezi nimi od roku 1595 i Kašpar Kaplíř ze Sulevic na Neustupově, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí. Okolo tvrze se táhly vysoké valy a hluboké, široké příkopy napájené vodou z blízkého rybníka. Stará tvrz bylo stavení ode zdi a uvnitř dřevěné, obsahující nahoře dvě světnice, dole pět komůrek, kuchyni se světničkou, pekárnu, spižírnu a sklep. V polovině 17. stol. již byla tvrz zchátralá. Zbytky valů i příkopů se uchovaly dosud na třech stranách zámku, který byl na začátku 18. století přestavěn z tvrze.

Dnešní podoba zámku pochází zčásti z barokní přestavby ve 2. polovině 18. století a dále z klasicistních úprav v 1. polovině 19. století. Od roku 1857 byl majitelem Vlčkovic hrabě Otto Chotek z Chotkova a Vojnína, jemuž patřilo také sousední janovské a ratměřické panství. V roce 1925 koupil vlčkovický statek a tedy i zámek dlouholetý nájemce František Počepický. Ten mu byl v roce 1948 vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoazních“ sídel. Soudruzi z vlčkovických nemovitostí udělali státní statky a hospodařili zde, jak nejlépe uměli. V zámečku se střídali různí zaměstnanci státních statků a spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, až tam nic nezbylo.

Od 80. let do restituce potomkům Františka Počepického v roce 1993 bydlela v zámečku jen příroda, která k demoliční práci také přispěla svým dílem. Od roku 1995 probíhají v silně zdevastovaném areálu zámku postupné opravy. Například se podařilo opravit střechu a staticky zabezpečit klenby zámečku. Od založení naší obecně prospěšné společnosti v roce 2008 je v jejím nájmu.

Ovčín

vlcsnap-2015-10-28-16h36m27s684

Ovčín je starobylá zemědělská budova jejíž stáří lze jen těžko odhadnout. Jisté však je, že k této budově nechal dřívější majitel statku (od r. 1857) hrabě Otto Chotek z Chotkova a Vojnína vystavět krásný štít s věžičkami. Uprostřed štítu je ze žuly tesaný znak chotkovských s letopočtem 1869. V současné době je ve vlastnictví majitelů statku a slouží přes zimu ke svému původnímu účelu, tedy chovu ovcí. V létě, kdy jsou ovce již na pastvách, je využíván jako hlavní zázemí letního festivalu pořádaného naší o.p.s. V posledních několika letech se podařilo rekonstruovat oba štíty a vnitřní podlahy a omítky.

Ostatní zemědělské a obytné budovy

vlčkovice_statek

Celý areál statku je obehnán mnoha zemědělskými i obytnými budovami různého stáří i stavu. Na nutných opravách se podílejí naši dobrovolníci. S některými z těchto budov počítáme do budoucna jako se zázemím pro ostatní naše projekty – sociální bydlení, zázemím pro letní festival apod.

Projekt zastávka

zastávka

Zastávka je projekt naší obecně prospěšné společnosti, která se v roce 2011 rozhodla s pomocí místních občanů opravit obecní autobusovou zastávku. Ve spolupráci s výtvarníky Davidem Böhmem a Jiřím Frantou tak vznikla nepřehlédnutelná „dominanta“ místní návsi.