Statek Vlčkovice, o.p.s.

Kontakty

Statek Vlčkovice, o.p.s.

IČ: 28453051

DIČ: CZ28453051

bankovní spojení: 224531521/0300 Poštovní spořitelna

datová schránka: ny4hm65

právní forma: obecně prospěšná společnost

datum vzniku: 15. září 2008

web: www.statekvlckovice.cz

e-mail: ops@statekvlckovice.cz 

Sídlo organizace: Vlčkovice 1, 257 03 Neustupov (Mapa)

Kancelář sociálních služeb: Husova 587, 259 01 Votice (Mapa)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Husova 383, 259 01 Votice (Mapa)


ŘEDITEL

Jan Počepický
+420 604 915 427, pocepicky@statekvlckovice.cz


PUBLIC RELATIONS

Dalibor Hála
+420 776 087 355, press@statekvlckovice.cz


SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Barbora Počepická
vedoucí přímé práce
+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz

 

SLUŽBY PRO RODINY (SASR)

Stefanie Chaloupková
sociální pracovnice
+420 734 520 834, chaloupkova@statekvlckovice.cz

Barbora Dufková
pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 833, dufkova@statekvlckovice.cz

Jan Kolář
psycholog
+420 723 941 032, kolar@statekvlckovice.cz

 

SLUŽBY PRO DĚTI (Nízkoprahový klub Sibiř)

Stefanie Chaloupková
sociální pracovnice
+420 734 520 834, chaloupkova@statekvlckovice.cz

Barbora Dufková
pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 833, dufkova@statekvlckovice.cz

Marie Kounková
pracovnice v sociálních službách
+420 734 520 823, kounkova@statekvlckovice.cz


DOBROVOLNICTVÍ

koordinátoři dobrovolnictví

Jáchym Pivoňka
+420 736 122 718

Marie Palečková
+420 728 307 215

dobrovolnik@statekvlckovice.cz


UBYTOVÁNÍ

Barbora Počepická
+420 604 254 033, pocepicka@statekvlckovice.cz


SPRÁVNÍ RADA

Jakub Roun
předseda správní rady
+420 608 803 843, roun@statekvlckovice.cz

Dalibor Hála
člen správní rady
+420 776 087 355, press@statekvlckovice.cz

Pavel Kaplan
člen správní rady
+420 777 268 629, kaplan@statekvlckovice.cz


DOZORČÍ RADA

Ondřej Macko – předseda dozorčí rady

Monika Davidová – členka dozorčí rady

Barbora Riedl Černíková – členka dozorčí rady