Ke stažení

Dokumenty týkající se sociálních služeb

Registrace sociální služby – Sociálně aktivizační služba a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (2019)

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (2020)

Popis realizace sociální služby

Leták – Nízkoprahový klub Sibiř

Leták – Sociálně aktivizační služba

Dokumenty týkající se organizace

Zakládací smlouva

Statut obecně prospěšné společnosti

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Živnostenské oprávnění

Doklad o zřízení bankovního účtu

Dokumenty týkající se dobrovolnictví

Akreditace dobrovolné služby

Vnitřní směrnice dobrovolné služby

Propagační leták dobrovolnictví