Statek Vlčkovice, o.p.s.

Kdo jsme? Statek Vlčkovice, o.p.s.!

Naše organizace vznikla 14. 4. 2008 jakožto obecně prospěšná společnost (nezisková organizace) s cílem vytvořit a poskytovat službu sociálního bydlení. Sociální bydlení budujeme od svého vzniku a v tuto chvíli máme 2 plně vybavené byty, kde bydlí naši klienti. Ti se řadí do skupiny sociálně znevýhodněných osob a naše služba sociálního bydlení jim umožňuje důstojné a zvýhodněné bydlení, ke kterému by se jinak těžko dostávali. Pokud byste chtěli vědět více o naší službě sociálního bydlení a jak funguje, můžete navštívit stránku o sociálním bydlení.

Kromě provozování sociálního bydlení naše organizace rozvíjí kulturní aktivity v obci Vlčkovice a celém regionu. Každoročně pořádáme v červenci hudební festival VlčkoviceFest, na kterém kromě hudby návštěvníci najdou i divadla, promítání filmů a besedy s jejich režiséry, výstavy, workshopy či na samém jeho konci nedělní bohoslužbu. Festival každým rokem láká stovky diváků a díky jeho výtěžku můžeme rozvíjet jak festival samotný, tak i naše sociální aktivity. Pokud byste chtěli vědět více o festivalu VlčkoviceFest a jeho letošním programu, můžete navštívit stránku s letošním programem.

Nedílnou součástí VŠECH aktivit organizace je dobrovolnictví. Na něm totiž naše společná práce stojí. Ať již jde o budování sociálního bydlení či pořádání VlčkoviceFestu, všechna práce stojí na velké skupině našich dobrovolníků, kteří na statek ve Vlčkovicích od prvopočátku organizace neustále přijíždějí a bez nároku na jakoukoliv mzdu odvádějí veliké množství práce. Jim patří náš neskonalý dík a radost z jejich ochoty. Pokud byste chtěli vědět více o dobrovolnictví v organizaci Statek Vlčkovice, o.p.s., můžete navštívit stránku o dobrovolnictví.