Statek Vlčkovice, o.p.s.

Granty v roce 2016

Po úspěších roku 2015 v žádostech o granty jsme se rozhodli nepolevovat na tempu a do roku 2016 jsme vstoupili tempem ještě větším. Ačkoliv je teprve duben, máme už mnoho novinek.

Zde uvádíme výpis grantů a darů, které se nám již povedlo v tomto roce přivést k životu:

Město Votice přislíbilo poskytnout, díky své sociální komisi, která náš projekt vybrala, 15 000 Kč na potřeby sociálního bydlení.

Ministerstvo kultury ČR – program Kulturní aktivity – podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby vyhovělo naší žádosti o dotaci ve výši 40 000 Kč, které nám pomohou zajistit letošní VlčkoviceFest 2016.

Státní fond kultury vyhověl naší žádosti o dotaci ve výši 65 000 Kč, které nám pomohou zajistit letošní VlčkoviceFest 2016.

Burza filantropie nás po prezentaci před donátory vybrala a poskytne 20 000 Kč na pořádání víkendů pro klienty sociálního bydlení.

Těmito úspěchy však naše grantová a dotační krasojízda nekončí. Dále jsme již zažádali o:

  • podporu našich sociálních aktivit Humanitárním fondem Středočeského kraje
  • podporu letního VlčkoviceFestu 2016 v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – Podpory projektů v oblasti kultury
  • podporu při budování fasády na domě, ve kterém provozujeme sociální bydlení a naše dobrovolnické aktivity od Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové – programu Obyčejný život
  • podporu rozvoje dobrovolnictví v grantové výzvě společnosti Lesy ČR
  • podporu letního VlčkoviceFestu 2016 v grantové výzvě Českého hudebního fondu

A protože nás to baví a vidíme v tom smysl, máme v hledáčku ještě pár dalších výzev pro tento rok, ale o těch najdete v blogu až později.