Statek Vlčkovice, o.p.s.

Financování a aktivity Statek Vlčkovice, o.p.s. v roce 2015

V roce 2015 se naší organizaci povedlo dosáhnout na několik externích zdrojů financování mimo naši vlastní činnost. Jedná se o granty a dotace menšího charakteru, které však dohromady skládají pěknou mozaiku v rámci jednoho roku hospodaření.

V minulých letech se nám podařilo vybudovat tři byty v rámci statku ve Vlčkovicích. Ve dvou z nich provozujeme sociální bydlení a třetí užíváme pro potřeby dobrovolnictví, schůzek organizace a stýkání se s našimi nájemci sociálního bydlení na pravidelných setkáních. Dokončení a spuštěním provozu tří bytů bylo pomyslným chytnutím druhého dechu naší organizace. Po letech, kdy jsme byty pomalu budovali, bytový dům ve Vlčkovicích s jejich dokončením „ožil“ a my se tak plynule přesouváme do další fáze života Statek Vlčkovice, o.p.s. V letošním roce probíhají velké stavební akce, které projekt budování jednoho bytového domu symbolicky uzavřou.

Během podzimu probíhá úprava domovní chodby, kde byla v minulém týdnu nově položena dlažba. V těchto dnech vrcholí práce na vybudování druhého vstupu do domu, aby naši nájemci sociálních bytů mohli z domu vyjít přímo na dvůr, který je přizpůsobený pro jejich potřeby. Mají zde k dispozici věšák na prádlo, dětskou prolézačku a dvůr je pro rodiče z domu dobře přehledný a přitom navenek uzavřený. Vybudování druhého vstupu do domu jsme realizovali díky Nadaci VINCI, která nám na jeho vybudování poskytla grant ve výši 60 583 Kč.

Druhým stavebním úkonem, který v tento rok provedeme je zbudování nové střechy na domu s byty. Stavba střechy bude probíhat v následujících týdnech díky výtěžku z festivalu a také velké pomoci Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, která nám na vybudování střechy přispěla grantem ve výši 83 000 Kč. Zbudováním nové střechy se dům lépe energeticky i stavebně uzavře. Nebude se stávat, že voda prosákne děravou střechou až do bytů (v minulosti se tak občas stalo) a sníží se tím i náklady spojené s vytápěním.

V letošním roce jsme rozjeli projekt víkendových programů pro naše nájemce sociálních bytů. Během tří víkendů v roce 2015 je našim nájemcům vytvářen program, který má hned několik dílčích cílů – zabavit děti, aby měli dospělí také někdy čas pouze na sebe, pomáhat nacházet nové podněty ve výchově dětí i v komunikaci mezi sebou a učit zvládat nelehké situace, které nastávají v každodenním životě. Na zmíněné víkendy pro nájemce a s nimi spojené celoroční konzultantské služby naší koordinátorky sociálního bydlení jsme získali dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 65 940 Kč.

Poslední částí externího financování naší organizace v letošním roce byla podpora našeho letního festivalu VlčkoviceFest 2015. Jsme rádi, že jsme na finanční pomoc dosáhli a mohli tak náš festival dále rozvíjet. Festival VlčkoviceFest 2015 nám svou finanční podporou pomohly zrealizovat následující instituce:

Celkově se nám tedy povedlo v letošním roce dosáhnout na 267 523 Kč z veřejných zdrojů, nadací a fondů. Máme z toho velkou radost a zároveň je tento úspěch pro nás i motivací do let příštích. A jaké plány máme do dalšího roku či několika let? To se dozvíte v následujících týdnech na našem blogu.