Statek Vlčkovice, o.p.s.

Sociální bydlení bude mít novou fasádu

Počátkem tohoto roku jsme zažádali Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové o přidělení nadačního příspěvku na fasádu pro sociální bydlení na statku ve Vlčkovicích. Naší žádosti bylo v uplynulých týdnech vyhověno a my tak jsme o krok dál k dobudování domu, kde poskytujeme sociální bydlení. Nadace Olgy Havlové nám přiřkla nadační příspěvek ve výši 95 000 Kč. V druhé polovině tohoto roku se tedy opět pustíme do budování a necháme zrekonstruovat (dle aktuální finanční situace v organizaci) co největší část fasády našeho domu. Jako vždy spoléháme na snížení finanční náročnosti projektu zapojením dobrovolníků. Zejména náklady na bourací práce zvládneme během našich dobrovolnických víkendů minimalizovat tak, aby nám z nadačního příspěvku zbylo co nejvíce prostředků na materiál a práci odborníků, kteří nám fasádu přijedou zbudovat. Jsme moc rádi za podporu Výboru dobré vůle a těšíme se na výsledek. Zbudování fasády vylepší celkovou energetickou hospodárnost domu a výrazně tak v budoucnu ušetříme na topném dřevu.

Cílem obnovy fasády není jen zlepšení izolačních vlastností bytového domu a samotné obnovy fasády, ale díky této obnově zažije cílová skupina možnost důstojného a pěkného bydlení. To je bude motivovat k tomu, aby se po ukončení bydlení u nás neuchylovali k ubytovnám, azylovým domům a jiným formám nestandardního bydlení.

Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu a pomoci nám s bouracími pracemi, stačí kontaktovat našeho koordinátora dobrovolníků. Pomocí nikdy nepohrdáme.

DSC_8689