Statek Vlčkovice, o.p.s.

Dobrovolnické příležitosti

Dobrovolnické víkendy

Dobrovolnický víkend je pravidelná akce, která se koná přímo ve Vlčkovicích. Vždy jednou měsíčně o víkendu se scházíme přímo na statku a pracujeme. Pro dobrovolníky, kteří se přihlásí a přijedou, je připravena vždy činnost, která se ten víkend bude dělat. Jedná se o mnohé manuální práce typu sekání trávy, drobné opravy, práce na bio zahrádce, sezónní činnosti, příprava festivalu a další činnosti, na které není potřeba žádná odbornosti a zvládne je každý.

Letní VlčkoviceFest

Letní festival je vždy velká akce a s tím souvisí i mnoho příprav. Dobrovolníci se zpravidla scházejí již týden před festivalem a připravují veškeré věci k festivalu. Z činností např: posekání areálu festivalu, příprava barů, výroba dekorací a úklid celého prostoru ovčína, kde festival probíhá.

Zimní VlčkoviceFest

Zimní VlčkoviceFest je obdobou letního festivalu, kterou od roku 2011 pořádáme vždy v některém z pražských klubů. Dobrovolnická pomoc spočívá především v zajištění prodejního infostánku, prodeji vstupenek na místě a ve výzdobě koncertního sálu.

Dobrovolnický mejdan

je společné setkání dobrovolníků, sloužící jako naše poděkování za celoroční dobrovolnickou práci. Koná se jednou ročně a to vždy na podzim. Probíhá na statku a kromě prostoru pro volnou zábavu našich dobrovolníků je doplněn nejrůznějšími hrami. Dobrovolnický mejdan je interní akce pro naše dobrovolníky, kteří jezdili pomáhat na naše akce během uplynulého roku.

Vánoční večírek

je tradiční akce pro nové i současné dobrovolníky, kterou děkujeme dobrovolníkům za jejich čas a nasazení. Tato akce je pořádaná v Praze, kde trávíme společně jeden večer. Na večírku se setkáváme se všemi dobrovolníky, kteří část svého času věnují naší organizaci, ale je zde i prostor pro seznámení se s novými lidmi, kteří by se v budoucnu rádi stali dobrovolníky.