Statek Vlčkovice, o.p.s.

Chcete nás podpořit?

Podpora neziskových organizací je dnes znakem společenské odpovědnosti firem i jednotlivců. Podporujte společnost, o které jste přesvědčeni a o které máte dost informací. Jsme připraveni vám je poskytnout a najít společně s vámi ten nejvhodnější způsob naší spolupráce.

Neváhejte nás kontaktovat:

Jakub Roun, +420 608 803 843, roun@statekvlckovice.cz

Můžete pomáhat:

Finančně

  • Online – prostřednictví služby darujme.cz – Pouhým kliknutím vyberte částku, nebo dopište libovolnou výši daru. Vyplňte své údaje a nezapomeňte na adresu, abychom vám mohli v lednu následujícího roku zaslat potvrzení o daru pro potřeby daňového přiznání. Nezapomeňte prosím při zvolení platby převodem uskutečnit převod dle pokynů v emailu. Výhodou serveru darujme.cz je, že si zde jednoduše můžete nastavit měsíční nebo roční pravidelný příkaz.
  • Platebním příkazem – zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu z vašeho účtu na náš účet 224531521/0300 – ve zprávě pro příjemce zanechte prosím kontakt pro možnost zaslání poděkování a darovací smlouvy.
  • Složenkou – Velmi rádi vám na vaši adresu zašleme předvyplněné složenky s údaji naší organizace.
  • Darem z dědictví – tato forma je obvyklým způsobem podpory v zemích s nepřerušenou filantropickou tradicí. Nicméně i v České republice bylo mnoho mecenášů, díky jejichž daru ze závěti mohli dostat pomoc potřební (např. Václav Havel, Josef Hlávka). Nemusíte být bohatým člověkem, abyste pamatovali ve svém odkazu na to, co je Vašemu srdci blízké.

Materiálně

  • Tím co umíte – tisk materiálů, daňové a finanční poradenství, odborné práce či konzultace…
  • Darem materiálu či vybavení…

Dobrovolnictvím

Můžete se stát dobrovolníkem a pomáhat nám s realizací našich projektů a přípravou našich benefičních akcí… Více informací naleznete v sekci Dobrovolnictví.

Výhody dárcovství:

Podpoříte dobrou věc, ze které můžete mít dále radost.

Budeme Vás pravidelně informovat o našich aktivitách.

Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně.

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč.