Statek Vlčkovice, o.p.s.

Dobrovolnictví v uplynulém roce 2015

Stejně jako v předešlých letech i letos byla na Zimním VlčkoviceFestu vyhlášena cena Dobrovolník roku. Bez velkého překvapení i letos tuto cenu vyhrál Jáchym Pospíšil, který se svými 164 dobrovolnickými hodinami pro naši organizaci vykonal obrovské množství práce. Na druhém místě se s 118 hodinami umístil Jan Kubrycht, který nám pomáhá zejména s IT řešeními, tvorbou webových stránek či administrací elektronického předprodeje vstupenek před letním festivalem. Třetí místo na žebříčku dobrovolníků získala Martina „Maty“ Donátová. Ta se v rámci svých 101 hodin dobrovolnické práce aktivně účastnila dobrovolnických víkendů i letního festivalu.

Dobrovolnická práce je jedním ze základních pilířů naší organizace. V roce 2015 jí pro Statek Vlčkovice bylo vykonáno neuvěřitelných 1825 hodin. Za předpokladu, že by naši dobrovolníci byli odměňováni 80 Kč/h, ušetřili naší organizaci částku 146 000 Kč.

Kromě tohoto „kvantitavního“ výčtu hodin/osob/ušetřených financí je nutné zmínit i „kvalitativní“ stránku věci. Dobrovolníci v naší organizaci dělají svou práci kvalitně, s péčí a s ochotou pomáhat i v momentech, kdy by mohli mít i jiné své (mnohdy atraktivnější) aktivity. Tato vstřícnost a společné zapálení pro věc na statku ve Vlčkovicích utváří jedinečný mix lidí, příběhů, přátelských vztahů a neopakovatelné atmosféry. I za to jsme našim dobrovolníkům velmi vděčni!

Pro představu uvádíme výčet počtu dobrovolníků, kteří se podílejí na jednotlivých akcích:

  • DOBROVOLNICKÉ VÍKENDY (cca 1x za měsíc) – 5-12 dobrovolníků
  • RŮZNÉ PROPAGAČNÍ AKCE (cca 3x za rok) – 3-5 dobrovolníků
  • LETNÍ VLČKOVICEFEST – 60 dobrovolníků
  • ZIMNÍ VLČKOVICEFEST – 10 dobrovolníků

Měli-li byste chuť se do našeho dobrovolnického kolektivu zapojit a přiložit ruku k dílu, dozvíte se více na našich stránkách v sekci dobrovolnictví.